Laboratorní práce

Kvalitu tepelného zpracování ověřujeme v naší vlastní laboratoři.


Jsme vybaveni pro následující laboratorní práce:

  • měření mikrotvrdosti – Mikrotvrdoměr HV1-HV0,01,
  • vyhodnocení struktury materiálu – optický mikroskop,
  • vyhodnocení nitridovaných vrstev,
  • příprava metalografických vzorků.