Ochrana údajů

Ochrana zabezpečení a soukromí Vašich osobních údajů je pro voestalpine High Performance Metals CZ s.r.o., Evropská 423/178, 160 00 Praha 6 (dále jen „my“) velmi důležitá. Dodržujeme příslušnou právní úpravu v oblasti ochrany osobních údajů, správného nakládání s nimi a jejich důvěrnosti, zejména český Zákon o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) a obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR).

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví povahu, působnost a účel shromažďování a používání Vašich osobních údajů z naší strany, když navštívíte a využíváte naši internetovou stránku http://www.kalirna-vyskov.cz.

Existují rovněž samostatné obecné zásady ochrany osobních údajů pro obchodní partnery.

Osobní údaje

Osobní údaje jsou jakékoli údaje vztahující se k subjektu údajů (fyzické osobě), který lze přímo nebo nepřímo identifikovat (například jméno, e-mailová adresa nebo IP adresa).

Kontakt

Pokud nás kontaktujete e-mailem, telefonicky nebo faxem, osobní údaje, které nám sdělíte (e-mail, jméno, telefonní číslo, faxové číslo, Váš požadavek, související dokumenty) zpracujeme za účelem vyřízení Vašeho požadavku.

Cookies

Naše internetová stránka používá soubory cookies, které internetové stránce umožňují rozpoznat Váš prohlížeč, jestliže internetovou stránku navštívíte znovu. Cookies jsou malé textové soubory, které prohlížeč ukládá na Vašem zařízení. Díky tomu je možné internetovou stránku optimálně přizpůsobit Vašim zájmům. Pokud nechcete, aby Váš počítač ukládal cookies, můžete svůj prohlížeč nastavit tak, aby Vás při ukládání cookies informoval a Vy abyste se v konkrétním případě mohli rozhodnout, zda je povolíte. Použití cookies můžete rovněž zakázat ve svém prohlížeči. Prosím pamatujte, že v takovém případě nebudete moci v plném rozsahu využít všechny funkce internetové stránky.

Google Analytics

Tato internetová stránka využívá službu Google Analytics, službu analýzy internetu provozovanou společností Google Inc. (Google). Google Analytics využívá cookies, což jsou textové soubory uchovávané na Vašem počítači, s cílem analyzovat Vaše použití internetové stránky. Informace, které cookie ukládá ohledně Vašeho využívání této internetové stránky, jsou zpravidla přenášeny na server Google v USA a zde ukládány. Službu Google Analytics používáme pouze s aktivovanou anonymizací IP adresy. To znamená, že v rámci členských států Evropské unie nebo jiných členských států, které jsou stranou dohody v rámci Evropského hospodářského prostoru, Google Vaši IP adresu před předáním upraví. Pouze ve výjimečných případech je Vaše celá IP adresa předávána serveru Google v USA a upravena tam. Jménem provozovatele internetové stránky Google využije tyto informace k hodnocení Vašeho využívání internetové stránky a vytváření zpráv o aktivitě internetové stránky a k tomu, aby provozovateli internetové stránky poskytl další služby spojené s využváním internetové stránky a internetu. IP adresa používaná Vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude spojena s jinými údaji Google. Cookies můžete odmítnout tím, že ve svém prohlížeči zvolíte příslušné nastavení, nezapomínejte však, že pak nebudete schopni používat veškeré funkce internetové stránky v jejich plném rozsahu. Můžete společnosti Google rovněž zakázat shromažďování a zpracovávání osobních údajů zjištěných soubory cookie na základě toho, jak používáte internetovou stránku (včetně Vaší IP adresy), tím, že do prohlížeče stáhnete a instalujete plug- in, který je k dispozici na této adrese http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). Více informací o podmínkách služby a ochraně osobních údajů se dozvíte zde http://www.google.com/analytics/terms/us.html a https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=us.

Právní základ, doba uložení

Zpracování údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) (souhlas) a/nebo f) (oprávněný zájem) nařízení GDPR.

Zpracovávané osobní údaje jsou využívány ke statistické analýze a pro účely provozování, zabezpečení a optimalizace internetové stránky (oprávněný zájem). Jakékoli jiné využití Vašich osobních údajů (například zasílání newsletterů) je možné pouze s Vaším souhlasem.

Není-li v okamžiku shromažďování Vašich osobních údajů výslovně stanoveno něco jiného (například v udělení souhlasu), Vaše osobní údaje budou smazány (nebo anonymizovány) v okamžiku, kdy již uložení osobních údajů nebude dále ke splnění účelu, ke kterému byly shromážděny, nutné a další uložení údajů nevyžaduje ani zákonná povinnost (například daňové nebo obchodní předpisy).

Předávání a zpřístupnění osobních údajů

Bez Vašeho souhlasu nebudeme předávat Vaše osobní údaje shromážděné prostřednictvím toho, že používáte internetovou stránku, třetím stranám, pokud to není nutné k plnění našich povinností nebo to neukládá zákon / správní orgány.

Při zpracování osobních údajů využíváme služeb zpracovatelů (poskytovatelů služeb) (například v rámci smlouvy o podpoře v oblasti informačních a komunikačních technologií). Tito zpracovatelé jsou smluvně zavázáni k dodržování příslušné právní úpravy na ochranu údajů.

Vaše práva, kontaktní údaje

Obecně máte právo na přístup, právo na opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost údajů a právo vznést námitku. Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu do okamžiku jeho odvolání. A konečně jste oprávněni podat stížnost dozorovému orgánu.

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se ochrany údajů a uplatňování výše uvedených práv, obraťte se prosím na organizaci ochrany údajů na adrese dataprotection.cz@voestalpine.com.

Tyto zásady ochrany údajů budou průběžně revidovány.