Reference

Velmi rádi Vám na dotaz sdělíme naše partnery, pro které provádíme různé technologie tepelného zpracování jako je:

  • vakuové kalení,
  • pájení ve vakuu,
  • plasmovou nitridaci,
  • plynovou nitridaci,
  • nitridaci s následnou oxidací – lze využít jako náhradu za QPQ procesy,
  • indukční kalení,
  • speciální tepelné zpracování materiálů na bázi Ni.