EkoEnergie

Naše společnost uzavřela kontrakt se společností E.ON Energie, a.s. na dodávku elektrické energie vyrobené z obnovitelných zdroju a získala tak Ekologický certifikát.